ترجمه مدارک تحصیلی

برای ترجمه مدارک تحصیلی ابتدا باید به دفتر پیشخوان دولت مراجعه کرد تا تاییدیه تحصیلی از طریق سامانه تحصیلی به دفتر دارالترجمه برسد و بتوان کار ترجمه مدارک را شروع کرد.
نکته ای که باید در نظر داشت این است که شماره دفتر دارالترجمه (شماره 737) را بلد باشید تا دفتر پیشخوان دولت بتواند کد تایید را ارسال نماید .
دفتر دارالترجمه شماره 737در کوتاهترین زمان و با بهترین کیفیت در خدمت شما می باشد.